'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
 • Βιομηχανική Aσφάλεια
 • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
 • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
 • Βιομηχανική Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
 • Προστασία Περιβάλλοντος
 • Ιατρός Εργασίας

Industrial Safety EXYPP

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Νέοπρόγραμμα στήριξης υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ αναμένεται έως το Μάιο από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπολογίζεται στα 500 εκ. ευρώ και σκοπό έχει να ενισχύσει με ποσοστό από 40 έως 60% επιχειρήσεις στους κλάδους της Μεταποίησης, του Εμπορίου και του Τουρισμού.

Δικαιούχοι

Η διαφοροποίηση του προγράμματος είναι ότι η κάθε περιφέρεια χωριστά θα επιλέξει ανάλογα με τα τοπικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν. Ανάμεσα στις κατηγορίες αυτές θα περιλαμβάνονται Μεταποιητικές, Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις που είτε δραστηριοποιούνται στον κλάδο για πάνω από δυο έτη είτε είναι νέες.

Δαπάνες

Οι δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα αφορούν:

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις
 • Μηχανολογικό εξοπλισμό
 • Εγκαταστάσεις και εξοπλισμό προστασίας του Περιβάλλοντος
 • Εγκαταστάσεις και εξοπλισμό εξοικονόμησης ενέργειας
 • Συστήματα Αυτοματοποίησης
 • Δικαιώματα τεχνογνωσίας
 • Προβολή και Προώθηση

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος αναμένεται να κυμανθεί από:
30.000 έως 300.000€ για τον κλάδο της Μεταποίησης
30.000 έως 300.000€ για τον κλάδο του Τουρισμού
30.000 έως 80.000€ για τον κλάδο του Εμπορίου.

Ποσοστά επιδότησης

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος 50 έως 60%
Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ιόνια, Κρήτη, Πελοπόννησος και Β. Αιγαίο 40 έως 50%
Αττική, Στερεά Ελλάδα, Ν. Αιγαίο 40 έως 50%

Προθεσμίες Υποβολής

Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Μαΐου.