'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
  • Βιομηχανική Aσφάλεια
  • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
  • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
  • Βιομηχανική Ασφάλεια
  • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
  • Προστασία Περιβάλλοντος
  • Ιατρός Εργασίας

Industrial Safety EXYPP

An unhandled exception has occured:
exception 'Exception' with message 'file not found Images/Articles/THE Industrial Safety LOGO LE.jpg' in /var/www/vhosts/industrialsafety.gr/httpdocs/Libraries/ATnet/ImageService/Index.php:648

Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/industrialsafety.gr/httpdocs/Libraries/ATnet/ImageService/Index.php(516): ATnet_ImageService->displayError('file not found ...')
#1 /var/www/vhosts/industrialsafety.gr/httpdocs/Libraries/ATnet/ImageService/Index.php(542): ATnet_ImageService->get_document_root('Images/Articles...')
#2 /var/www/vhosts/industrialsafety.gr/httpdocs/Libraries/ATnet/ImageService/Index.php(66): ATnet_ImageService->cleanSource('Images/Articles...')
#3 /var/www/vhosts/industrialsafety.gr/httpdocs/Modules/Content_ArticleView/Index.php(28): ATnet_ImageService->LoadImage('Images/Articles...')
#4 /var/www/vhosts/industrialsafety.gr/httpdocs/Libraries/ATnet/LayoutService/Page.php(138): ATnet_Content_ArticleView->Flush(Array)
#5 /var/www/vhosts/industrialsafety.gr/httpdocs/Article.php(62): ATnet_LayoutService_Page->FlushModule('ATnet_Content_A...', Array)
#6 {main}