'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
  • Βιομηχανική Aσφάλεια
  • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
  • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
  • Βιομηχανική Ασφάλεια
  • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
  • Προστασία Περιβάλλοντος
  • Ιατρός Εργασίας

Βιομηχανική Υποστήριξη

Βιομηχανική Υποστήριξη

H  Industrial Safety  παρέχει υπηρεσίες που υποστηρίζουν τις βιομηχανίες. Η Βιομηχανική Υποστήριξη εκτείνεται στο σύνολο της λειτουργίας μιας εγκατάστασης.

Ανάλογα με τις ανάγκες, μπορεί να αφορά:

  • Ανάλυση  ζητημάτων ασφάλειας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
  • Αποτύπωση συστημάτων σωληνογραμμών και λοιπών δικτύων
  • Προγραμματισμός, παρακολούθηση και διαχείριση αλλαγών στην παραγωγική διαδικασία, σε σχέση με τις επιπτώσεις που επιφέρουν στην ασφάλεια μιας εγκατάστασης