'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
 • Βιομηχανική Aσφάλεια
 • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
 • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
 • Βιομηχανική Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
 • Προστασία Περιβάλλοντος
 • Ιατρός Εργασίας

Μελέτες πυροπροστασίας

Μελέτες πυροπροστασίας

Η μελέτη πυροπροστασίας (ενεργητική και παθητική) και ο έλεγχος της καλής λειτουργίας των μέσων πυρόσβεσης αποτελεί νομοθετική υποχρέωση για όλα τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί μετά το 1988. Η μέριμνα για τα θέματα πυροπροστασίας συμβάλλει στην άμεση κατάσβεση πυρκαγιών χωρίς προβλήματα ή ελλείψεις και στην ορθή εκκένωση των χώρων, ενώ η οργάνωση της πυρασφάλειας συμβάλλει στην πρόληψη εκδήλωσης πυρκαγιάς στην επιχείρηση.

Η  Industrial Safety    προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας για όλες τις κατηγορίες κτιρίων
 • Επιτόπιο έλεγχο της καλής λειτουργίας των μέσων πυρόσβεσης, παρέχοντας την απαιτούμενη από την ελληνική νομοθεσία τεκμηρίωση
 • Σύνταξη σχεδίων εκκένωσης εγκαταστάσεων
 • Μελέτες Σήμανσης Ασφαλείας - Οδεύσεων Διαφυγής
 • Εκπαίδευση Ομάδων Πυρασφάλειας