'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
  • Βιομηχανική Aσφάλεια
  • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
  • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
  • Βιομηχανική Ασφάλεια
  • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
  • Προστασία Περιβάλλοντος
  • Ιατρός Εργασίας

Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου

Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου

Η Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕτΕΚ) αποτελεί νομοθετική υποχρέωση (άρθρο 8 Π.Δ. 17/96) για όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν και τον κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας.


Με την εκπόνηση του Επαγγελματικού Κινδύνου επιτυγχάνουμε  τα παρακάτω:

  • Έγκαιρη διάγνωση των επαγγελματικών κινδύνων στο χώρο εργασίας καθώς και την έγκαιρη αντιμετώπισή τους.
  • Αναγνώριση όλων των επιβαρυμένων καταστάσεων εργασίας που καθιστούν την ανθρώπινη εργασία κοπιαστική και αναποτελεσματική
  • Ιεράρχηση των επαγγελματικών κινδύνων στην αντιμετώπισή τους, με βάση την εθνική νομοθεσία και την πολιτική της επιχείρησης.

H εταιρεία  Industrial Safety μπορεί να αναλάβει την εκπόνηση της Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας.