'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
  • Βιομηχανική Aσφάλεια
  • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
  • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
  • Βιομηχανική Ασφάλεια
  • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
  • Προστασία Περιβάλλοντος
  • Ιατρός Εργασίας

Μελέτες Βιομηχανικής Ασφάλειας

Μελέτες Βιομηχανικής Ασφάλειας

Οι υπηρεσίες Βιομηχανικής Ασφάλειας της Industrial Safety καλύπτουν την ανάγκη για εντοπισμό και ανάλυση κινδύνων σχετιζόμενων με την παραγωγή σε βιομηχανίες διεργασιών (process industries), όπως χημικές , διυλιστήρια, επιχειρήσεις αποθήκευσης & διακίνησης καυσίμων, καθώς και άλλων βιομηχανικών κλάδων.