'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
 • Βιομηχανική Aσφάλεια
 • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
 • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
 • Βιομηχανική Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
 • Προστασία Περιβάλλοντος
 • Ιατρός Εργασίας

Εκπαίδευση ΥΑΕ σε Τεχνικά Έργα

Εκπαίδευση ΥΑΕ σε Τεχνικά Έργα

Η  παρουσία της Industrial Safety σε ιδιωτικά  Τεχνικά  οδήγησε στην ανάπτυξη πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις των αναδόχων σε θέματα ΥΑΕ. Τα σεμινάριά μας μπορεί να είναι ενδοεπιχειρησιακά και είναι τα παρακάτω:

 • Υποχρεώσεις Εργοδοτών/Εργαζομένων
 •  Βασικές Αρχές της  ΑΥΕ
 • ΣΑΥ-ΦΑΥ
 • Νομοθεσία  / Π.Δ. 305/96
 • Ο Ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας και του Συντονιστή Ασφαλείας