'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
 • Βιομηχανική Aσφάλεια
 • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
 • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
 • Βιομηχανική Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
 • Προστασία Περιβάλλοντος
 • Ιατρός Εργασίας

Όργανα Αναρρόφησης του Αέρα

Όργανα Αναρρόφησης του Αέρα

 • Αντλίες Gilian GILAIR 5, παροχής 0-5l/min με ροόμετρο
 • Σύστημα ρύθμισης παροχής (Ροόμετρο)
 • Κεφαλές δειγματοληψίας για σκόνη, αναπνεύσιμης - εισπνεύσιμης (TCR Tecora AF99)
 • Εξοπλισμός αναρρόφησης αέρα υψηλής ροής (Gilian AIRCON-2 παροχής 2-30l/min) για δειγματοληψία χημικών ουσιών
 • Ζυγός μεγάλης ακριβείας (5ου δεκαδικού).