'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
 • Βιομηχανική Aσφάλεια
 • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
 • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
 • Βιομηχανική Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
 • Προστασία Περιβάλλοντος
 • Ιατρός Εργασίας

Μελέτες σήμανσης Ασφαλείας

Μελέτες σήμανσης Ασφαλείας

Η Σήμανση Ασφαλείας  στους χώρους εργασίας ενημερώνει τους εργαζομένους και προλαμβάνει τους επαγγελματικούς κινδύνους. Η εκπόνηση ενός  συστήματος ασφαλείας είναι  εργοδοτική υποχρέωση. Αποτελεί υπευθυνότητα απέναντι στους εργαζομένους της κάθε επιχείρησης και συμβάλλει στη δημιουργία καλής πληροφόρησης στην αναγνώριση των Κινδύνων.   

Η IndustrialSafety   αναλαμβάνει τη μελέτη των απαιτήσεων του χώρου εργασίας και την εκπόνηση της Μελέτης Σήμανσης Ασφαλείας του χώρου.

Προσφέρουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Σήμανση Οδεύσεων Διαφυγής
 • Σήμανση Χώρων Τεχνικών Έργων
 • Σήμανση Βιομηχανικών Χώρων
 • Επισήμανση Επικίνδυνων Υλών