'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
  • Βιομηχανική Aσφάλεια
  • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
  • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
  • Βιομηχανική Ασφάλεια
  • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
  • Προστασία Περιβάλλοντος
  • Ιατρός Εργασίας

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Η εταιρεία προσφέρει ένα σύνολο εξειδικευμένων υπηρεσιών που αφορούν την Ασφάλεια  και την Υγεία της Εργασίας και προστασίας Περιβάλλοντος  μιας σύγχρονης επιχείρησης.


Για το σύνολο των επιχειρήσεις, προσφέρονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, κατάλληλα προσαρμοσμένες στο είδος και το ενδιαφέρον κάθε επιχείρησης.