'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
 • Βιομηχανική Aσφάλεια
 • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
 • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
 • Βιομηχανική Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
 • Προστασία Περιβάλλοντος
 • Ιατρός Εργασίας

Έκδοση Υλικού Ενημέρωσης

Έκδοση Υλικού Ενημέρωσης

Το ενημερωτικό υλικό που μπορεί να εκπονήσει η  Industrial Safety για την εταιρεία σας μπορεί να σας παραδοθεί εκτυπωμένο σε ποικιλία διαστάσεων ή σε ηλεκτρονικό αρχείο ανάλογα με τις απαιτήσεις σας:

 • Tεύχος εικονογραφημένο (σκίτσο, φωτογραφίες) με κείμενο
 • Φυλλάδια Ειδικής Ενηµέρωσης µιας επαγγελµατικής κατηγορίας  (π.χ. εργασία σε ύψος)
 • Newsletter με θέματα που αφορούν τη δραστηριότητά σας ή θέματα που ενδιαφέρουν ομάδες εργαζομένων

H   Industrial Safety  μπορεί να ετοιμάσει βιβλία, φυλλάδια και ενημερωτικό υλικό κάθε κατηγορίας, όπως ενδεικτικά:

 • Φυλλάδια Γενικής Ενηµέρωσης όλου του προσωπικού της επιχείρησης.
 • Φυλλάδια Γενικής Ενηµέρωσης µε ειδικά αναφορά στους σηµαντικότερους κινδύνους ή χώρους µιας εγκατάστασης.
 • Φυλλάδια Ειδικής Ενηµέρωσης µιας επαγγελματικής κατηγορίας (π.χ. εργασία σε ύψος).
 • Φυλλάδιο Οδηγιών για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών (π.χ. πυρκαγιά, σεισµό, κτλ.