'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
  • Βιομηχανική Aσφάλεια
  • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
  • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
  • Βιομηχανική Ασφάλεια
  • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
  • Προστασία Περιβάλλοντος
  • Ιατρός Εργασίας

Εταιρεία

Εταιρεία

Η  Industrial Safety  δραστηριοποιείται και συνεχώς εξειδικεύεται  στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις  με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.

Εμπνευστής της εταιρείας είναι Ο κ.Ηλίας Καραγλάνης Χημικός Μηχανικός "Polytecniko di Milano (1982)" με ειδίκευση στην Υγιεινή & Ασφάλεια και στην προστασία Περιβάλλοντος (1985).

Από το 1987 έχει εργαστεί ως  Μηχανικός Ασφάλειας σε πλήθος εταιρειών όπως χημικές βιομηχανίες, διυλιστήρια, βιομηχανίες τροφίμων, τεχνικά έργα & επιχειρήσεις  παροχής υπηρεσιών.  
Έχει  εκπονήσει  πλήθος  μελετών, εκπαιδευτικό υλικό για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και έχει καταγράψει πλήθος αναλύσεων φυσικών και χημικών στη βιομηχανία. Επίσης έχει εκπονήσει  Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το σύνολο των κλάδων της Ελληνικής Βιομηχανίας.
Είναι Ειδικός Περιβαλλοντολόγος με αριθμό Μητρώου 20496. Είναι μέλος ΤΕΕ και Π.Σ.Χ.Μ.