'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
  • Βιομηχανική Aσφάλεια
  • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
  • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
  • Βιομηχανική Ασφάλεια
  • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
  • Προστασία Περιβάλλοντος
  • Ιατρός Εργασίας

Μέτρηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Μέτρηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Triaxial ELF Magnetic Field
Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση ακτινοβολίας ποικίλων πηγών ELF, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου, όπως οθόνες και γενικά κάθε είδους ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.