'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
 • Βιομηχανική Aσφάλεια
 • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
 • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
 • Βιομηχανική Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
 • Προστασία Περιβάλλοντος
 • Ιατρός Εργασίας

Συστήματα Διαχείρισης

Συστήματα Διαχείρισης

H εφαρμογή στις επιχειρήσεις συστημάτων διαχείρισης αποτελεί βασικό παράγοντα για προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, πρόληψη κινδύνων και ατυχημάτων, μείωση δαπανών και κόστους λειτουργίας. Συμβάλει, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην προστασία περιβάλλοντος.
Ανάλογα με τον κλάδο και τις εξειδικευμένες επιχειρηματικές ανάγκες, η  Industrial Safety   προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:

 • OHSAS 18001:2007 Διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας
 • ISO 14001:2004 και ΕΜAS: Διαχείριση των επιπτώσεων στο περιβάλλον
 • ISO 9001:2008: Διαχείριση ποιότητας
 • ISO 22000: 2005: Διαχείριση ασφάλειας τροφίμων- ΗACCP