'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
 • Βιομηχανική Aσφάλεια
 • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
 • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
 • Βιομηχανική Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
 • Προστασία Περιβάλλοντος
 • Ιατρός Εργασίας

Εκπαίδευση ΑΥΕ σε Επιχειρήσεις

Εκπαίδευση ΑΥΕ σε Επιχειρήσεις

Τα προγράμματα κατάρτισης που πραγματοποιεί  η Industrial Safety  καλύπτουν πλήρως τις εργοδοτικές υποχρεώσεις (Π.Δ. 17/96) και διοργανώνονται με γνώμονα την ουσιαστική πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου.

 Τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορεί να είναι  ενδοεταιρικά (π.χ. σεμινάριο για ΑΤΕΧ) ή  σε εργαζομένους  (π.χ. εκπαίδευση στην ασφαλή οδήγηση περονοφόρων οχημάτων).

Η διοργάνωσή ακολουθεί τις αυστηρές διαδικασίες εκπαίδευσης που εφαρμόζει η Industrial Safety  

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης συνοψίζονται στα εξής:

 • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, εντύπων, φυλλαδίων, οδηγιών κτλ.
 • Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση Προσωπικού, για την εκπαίδευση εργαζομένων, σε σειρά επαγγελματικών κινδύνων συγκεκριμένων στην κάθε επιχείρηση.

 

Τα σεμινάρια μπορούν να επιδοτηθούν από το ΛΑΕΚ (0.45%)

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

Η  Industrial Safety       προσφέρει τη δυνατότητα διοργάνωσης σεμιναρίων  Ασφάλειας & Υγεία της Εργασίας, στα παρακάτω θέματα:

 • Βασικές Έννοιες και Αρχές Ασφάλειας & Υγείας
 • Νομοθετικό Πλαίσιο Ασφάλειας & Υγείας
 • Ο Ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας & του Ιατρού Εργασίας
 • Ασφαλής Εργασία με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
 • Αντιμετώπιση Έκτακτης Ανάγκης για Εργαζομένους (Πυρκαγιά - Σεισμός)
 • Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων
 • Εργαλεία Χειρός - Ηλεκτρικά Εργαλεία
 • Φυσικοί & Χημικοί Παράγοντες,

Σε κάθε περίπτωση, η Industrial Safety μπορεί να προετοιμάσει σεμινάρια για τις ανάγκες και την δραστηριότητα της κάθε επιχείρησης.