'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
 • Βιομηχανική Aσφάλεια
 • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
 • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
 • Βιομηχανική Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
 • Προστασία Περιβάλλοντος
 • Ιατρός Εργασίας

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία  Industrial Safety  έχει καθορίσει ως βασικό της στόχο  την παροχή πρότυπων υπηρεσιών Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, οι οποίες:

 • Θα συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και τις απαιτήσεις των πελατών της
 • Θα χαίρουν της ευρύτερης αναγνώρισης από τις αρμόδιες αρχές, την αγορά και τους ειδικούς του χώρου στον οποίο δραστηριοποιείται
 • Επίσης παρακολουθεί στενά τις διεθνείς και εθνικές εξελίξεις σε νομοθεσία και καλή πρακτική στα θέματα της δραστηριότητάς της
 • Επενδύει συνεχώς σε υλικοτεχνική υποδομή.