'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
  • Βιομηχανική Aσφάλεια
  • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
  • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
  • Βιομηχανική Ασφάλεια
  • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
  • Προστασία Περιβάλλοντος
  • Ιατρός Εργασίας

Οι άνθρωποι μας

Οι άνθρωποι μας

Ιδρυτής της Industrial Safety EXYPP και νόμιμος εκπρόσωπος

Ο  κος Ηλίας Καραγλάνης  είναι Χημικός Μηχανικός με ειδίκευση στην Υγιεινή & Ασφάλεια και στη  προστασία Περιβάλλοντος (1985).Είναι Ειδικός Περιβαλλοντολόγος με αριθμό Μητρώου 20496

 Έχει εκπονήσει  πλήθος μελετών  σε χημικές βιομηχανίες  όπως χωροταξικής οργάνωσης εργοστασίων, Μέθοδοι  οργάνωσης και διοίκησης παραγωγής, Εξοικονόμησης ενέργειας από  βιολογικούς καθαρισμούς αποβλήτων νερών.

Έχει εκπονήσει Περιβαλλοντικές μελέτες & μετρήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε μεγάλες  επιχειρήσεις τροφίμων και χημικών εγκαταστάσεων.

Έχει  πραγματοποιήσει  ομιλίες Γενικό Χημείο του Κράτους ‘’Το πρόβλημα ρύπανσης  στη χημική βιομηχανία και  στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.  Έδρα Ιατρική της εργασίας  ‘’Επαγγελματικός Κίνδυνος   στη βιομηχανία τροφίμων’’.

Έχει  διατελέσει Τεχνικός Ασφαλείας & Επιβλέπων Μηχανικός σε μεγάλες χημικές βιομηχανίες, σε  βιομηχανίες τροφίμων και  τεχνικά έργα.. Έχει εκπονήσει πλήθος μελετών εκτίμησης επικινδυνότητας , μελέτες ΑΤΕΧ και προγράμματα εκπαίδευσης.

 

 

  

Επιστημονικός υπεύθυνος Ιατρικής εργασίας

O κος Ιωάννης Πετρόπουλος  είναι Ειδικός Ιατρός Εργασίας.

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης το 1999 και ακολούθως έκανε τετραετή ειδίκευση (2002-2006) στην Ιατρική της Εργασίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου Πατρών.

Στην επαγγελματική του πορεία, έχει πλούσια εμπειρία ως ιατρός εργασίας σε εταιρείες διαφόρων κλάδων (χημικές βιομηχανίες, μεταλλουργία, διυλιστήρια, Εργοστάσια τροφίμων, σε μεγάλα τεχνικά έργα.  κ.α.).

Έχει παρακολουθήσει πλήθος συνεδρίων σχετικών με την ειδικότητα του.

Από τον Ιανουάριο του 2018 έχει αναλάβει τα καθήκοντα του Επιστημονικού Υπευθύνου Ιατρικής της Εργασίας της  Industrial Safety ΕΞΥΥΠ.

 

 

  

Υπεύθυνος Τεχνικών Έργων   

Ο κος Νίκος Γεωργίου ειναι Χημικός Μηχανικός και Τεχνικός Ασφάλειας απο το 1992.

Εχει εργασθεί σε πλήθος χημικών βιομηχανιών και εχει εκπονήσει μελέτες και επιθεωρήσεις σε πολλές βιομηχανίες τροφίμων.

Εργάζεται στην IdustrialSafety ΕΞΥΥΠ ως υπεύθυνος Τεχνικών έργων της εταιρείας. Ειναι υπεύθυνος στην κατάρτιση Τεχνικών Φακέλων για την ασφάλεια μηχανημάτων, επιθεωρήσεων των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

 

 

Σύμβουλος Μετρήσεων και Αναλύσεων παραγόντων

Η κα Αλεξάνδρα Καρανά είναι πτυχιούχος χημικός μηχανικός με ειδίκευση στην παραγωγή υλικών & και προστασίας Περιβάλλοντος (1985).

Έχει εργαστεί σε μεγάλη χημική βιομηχανία επί σειρά ετών  ως υπεύθυνη  έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων. . Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα ΠΑΒΕ. Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων επιβραδυντικών φωτιάς.

Έχει εκπονήσει  πλήθος μελετών εκτίμησης επικινδυνότητας  σε χημικές βιομηχανίες.& έχει πραγματοποιήσει πλήθος μετρήσεων φυσικών και χημικών παραγόντων.   

Έχει εκπονήσει πλήθος μελετών εκτίμησης επικινδυνότητας  και  μελέτες ΑΤΕΧ.

 

 

  

Σύμβουλος Βιομηχανικής Εκπαίδευσης

Τεχνικός Ασφάλειας – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ο κος Στάμος Κωνσταντίνος είναι πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με ειδίκευση στην Βιομηχανική Ασφάλεια.

Έχει εργαστεί σε μεγάλο Όμιλο Πετροχημικών και Αερίου στο τμήμα Ασφάλειας και Υγιεινής πραγματοποιώντας πλήθος μελετών και μετρήσεων, συμμετοχή σε ελέγχους και επιθεωρησεις, στατιστική επεξεργασία δεδομένων, δημιουργία παρουσιάσεων, εκπαιδευτικού υλικου, κ.α.

Έχει εκπονήσει μελέτες διαφόρων Βλαπτικών Παραγόντων.

Είναι ενεργός εισηγητής μεγάλου Ινστιτούτου Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης και Κατάρτισης σε Θέματα Βιομηχανικής Ασφάλειας, με εκατοντάδες ώρες εκπαίδευσης στο ενεργητικό του, πιστοποιημένος με κωδικό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

Επίσης έχει εργασθεί σε εταιρεία Ηλεκτρισμού στα τμήματα Μελετών και Εργολαβιών.

 

 

  

Σύμβουλος Ανάπτυξης  της εταιρείας

Ο κος  Γεώργιος  Καραγλάνης  είναι έμπειρος Χημικός Μηχανικός με αποδεδειγμένο ιστορικό εργασίας στην χημική βιομηχανία.

Ειδικευμένος στην Ανάλυση Διεργασιών, Συνεχής Βελτίωση, Σχεδίαση Στρατηγικής, Διαπραγματεύσεις, Επεξεργασία Αποβλήτων και Βιομάζας, και υποστήριξη Προτύπων ISO.

Ισχυρή επαγγελματική δραστηριότητα με δίπλωμα στη χημική μηχανική απο το Ε.Μ.Π. και Master of Science (MSc) που επικεντρώνεται στην περιβαλλοντική μηχανική από το Πανεπιστήμιο του Newcastle-upon-Tyne.