'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
  • Βιομηχανική Aσφάλεια
  • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
  • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
  • Βιομηχανική Ασφάλεια
  • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
  • Προστασία Περιβάλλοντος
  • Ιατρός Εργασίας

Υπερυθρη θερμογράφηση

Υπερυθρη θερμογράφηση

Κάμερα Υπέρυθρης Θερμογράφησης  TROTEC EC 060
Η θερμοκάμερα  χρησιμοποιείτα για την αποτύπωση της κατανομής θερμότητας σε επιφάνειες, όπως ηλεκτρικοί πίνακες, μηχανολογικός εξοπλισμός, κτηριακές επιφάνειες κ.λ.π.. Αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες μεθόδους μη καταστροφικού ελέγχου μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
Χρησιμοποιείται σε ελέγχους  ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στη βιομηχανία καθώς και σε περιπτώσεις ανίχνευσης υγρασίας.