'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
  • Βιομηχανική Aσφάλεια
  • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
  • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
  • Βιομηχανική Ασφάλεια
  • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
  • Προστασία Περιβάλλοντος
  • Ιατρός Εργασίας

Μέτρηση εργασιακού θορύβου

Μέτρηση εργασιακού θορύβου

Ηχοδοσίμετρα Μέτρησης Θορύβου
Η εταιρεία  διαθέτει 1 ηχοδοσίμετρο προκειμένου για την αποτύπωση της ατομικής έκθεσης εργαζομένων στο ηχητικό περιβάλλον που συνιστά το περιβάλλον εργασίας στο οποίο κινούνται κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
Το ηχοδοσίμετρο είναι της εταιρείας Castle, τύπου GA 110 και βαθμονομείται  από την εταιρεία Algosystem.  Έχει χρησιμοποιηθεί σε πλήθος περιπτώσεων μέτρησης  της ατομικής έκθεσης εργαζομένων σε εργασιακό θόρυβο, σε επιχειρήσεις.