'Φροντίδα στον άνθρωπο και το περιβάλλον'
Η Industrial Safety δραστηριοποιείται στη πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, στη διαχείριση της επικινδυνότητας και την προστασία περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία ασφαλούς και παραγωγικού κλίματος εργασίας.
  • Βιομηχανική Aσφάλεια
  • Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας
  • Ασφάλεια & Υγεία στα Τεχνικά Έργα
  • Βιομηχανική Ασφάλεια
  • Εκπαίδευση Ασφάλειας & Υγιεινής Εργαζομένων
  • Προστασία Περιβάλλοντος
  • Ιατρός Εργασίας

Εμπειρία

Εμπειρία

Η εταιρεία ακολουθώντας σαφή και σταθερή πολιτική εχεμύθειας προς τον πελάτη έχει επιλέξει να μην δημοσιοποιεί το πελατολόγιό της.

Την επιλογή αυτή, την ακολουθούμε από ιδρύσεως της εταιρείας. Τοποθετεί  ως πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση του πελάτη, θεωρώντας ότι η δημοσιοποίηση του πελατολογίου με απώτερο σκοπό τη διαφημιστική προβολή αντιτίθεται στην έννοια της εχεμύθειας προς τον πελάτη.

Η εξειδίκευσή μας είναι στα Τεχνικά έργα, στη βιομηχανία, στο εμπόριο, στις μεταφορές και στις τηλεπικοινωνίες.